Cơ hội duy nhất để xem gái ngon bị móc lồn của diễn viên dáng ngon Vào thời điểm đó, Kazuki đã luôn khao khát được làm tình với mẹ mình nhưng cậu không dám tưởng tượng rằng mẹ cậu có thể cho cậu oral sex, cậu nghĩ rằng oral sex là thứ mà người phụ nữ phải từ bỏ thể diện của mình, và mẹ anh có cái đầu và khuôn mặt, một người phụ nữ mạnh mẽ, làm sao bà có thể làm điều đó với anh Anh chỉ có thể tưởng tượng Huihui là mẹ của mình để hiểu được tâm nguyện củ nh. Trong lòng Yimu kích động, điều anh không dám tưởng tượng, hóa ra lại dễ làm như vậy.