Cô nàng đồng nghiệp Airi Kijima gạ tình nhân viên mới. Nguyên nhân là vì nó gần như không bao giờ xuất hiện, nếu để yên thì sẽ rất lãng phí tài nguyên. Chỉ có thư ký của chủ tịch mới được sử dụng, nhưng tổng giám đốc Tô tin rằng điều đó tuyệt đối không thể làm được, anh ta nên cùng mấy phó giám đốc ở tầng tiếp theo. Sau đó, dì Ling cuối cùng cũng thuyết phục được tổng giám đốc Su chuyển văn phòng của tổng giám đốc lên tầng trên. Thư ký của chủ tịch được chỉ định làm giám đốc điều hành và anh ta sẽ chỉ phụ trách khi đến trụ sở chính. Sau đó, hai người tranh cãi về việc dì Ling thích một văn phòng nhỏ hơn vì dì cũng hiếm khi xuất hiện. Dì Linh cũng cho biết, việc trang trí phòng làm việc của CEO không nên xa hoa, nên trang trí giống như phòng làm việc tại nhà của cô khi cô và CEO Su còn làm việc ở trường, để không bị gượng ép.

Ảnh sex văn phòng xuất tinh Airi Kijima

Ảnh sex văn phòng xuất tinh Airi Kijima